Obchodní podmínky

Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod https://bulharske-vino.cz nabízející k prodeji víno osobám starším 18.let. Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží popsané prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené tímto pravidlem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy související.

Ceny a objednávky: Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. Ceny na webových stránkách víno-hradil.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. U objednávek jsou ceny uvedeny včetně DPH. Tento internetový obchod si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky. Objednávat lze také telefonicky nebo e-mailem, pokud není možno objednat přes tento internetový obchod. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího.

Předání zboží: Podle zákona 65/2017 § 11 ods.5 patného od 31.5.2017 Vám nebude přepravcem ( Toptrans ) ( Česká pošta ) alkohol vydán pokud jste mladší 18ti let. Kupující při objednání zboží souhlasím také s tím, že při převzetí zboží bude ověřen jeho věk přímo dopravcem spol. Toptrans a Česká pošta. Neodebrání zboží kupujícím: Každá objednávka je závazná a řídí se Občanským zákoníkem a našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží včetně balícího materiálu. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a s úhradou těchto nákladů v případě neodebrání zboží. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny specializované společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.“ Vyjímku tvoří případy, kdy dopravce nedodá objednané zboží.

Způsob platby: Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

Záruka a reklamace: Práva a povinnosti prodávajícího: Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e- mailovou adresu, popř. telefonicky. Práva a povinnosti kupujícího: Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která je uvedena v e-shopu. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě, po vyplnění nákupního koše jsou včetně DPH. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případném poškození zásilky. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Ochrana osobních údajů: Politika nakládání s osobními údaji je na samostatné stránce: https://bulharske- vino.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Upozornění: Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů platí, že ten, kdo účtenku obdrží, nemůže s takto získaným rodným číslem dále neoprávněně nakládat nebo číslo neoprávněně využívat, neboť by se tím dopustil správního deliktu podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech. Provozovatel: E-Shop – Bulharské víno.cz Chýnovská 131 Tábor Měšice 391 56
Tel: 608024843 Ičo: 40698246